Kjøpsbetingelser

Ved kjøp av produkter og tjenester fra Egmont (Story House Egmont AS, Egmont Kids Media Nordic AS og Fagmedia AS) gjelder følgende betingelser:

Tilbud og velkomstgaver

Annonserte priser, tilbud og velkomstgaver gjelder kun nye abonnenter i Norge, med mindre noe annet spesifikt fremgår. Du finner kontaktdetaljer nederst i disse betingelsene.

Abonnementsperioden

Abonnement på Flipp forskuddsbetales ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt, og løper til det sies opp.

Oppsigelse av abonnementsavtalen

Du kan når som helst si opp abonnementsavtalen gjennom å kontakte det bladet du ønsker å si opp. Kontaktinformasjon finner du under
http://www.bladkiosken.no/kundeservice

Det er ingen bindingstid på våre abonnementer, men vi refunderer ikke betaling for forhåndsbetalte abonnementer. Manglende betaling vil ikke anses som gyldig oppsigelse.

Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg mulighet til å angre kjøpet inntil 14 dager etter at du har fått tilgang til produktet.

Link til angrerettskjema finner du her

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp.

Reklamasjon

Egmont vil levere produktene i samsvar med spesifikasjonen som er oppgitt på bladkiosken.no. I tilfelle mangler ved produktene, ta kontakt med kundeservice snarest mulig.

Personvern

For informasjon om hvordan Egmont behandler dine personopplysninger, se:

http://www.bladkiosken.no/personvern

Betaling

Betaling for abonnement skjer ved forskuddsbetaling, med mindre annet er spesifisert. Betalingsfrekvens, betalingsmetode (automatisk trekk fra konto/kredittkort) og beløp beror på hvilket abonnement du har valgt.

Endringer av priser, vilkår m.m

Vi forbeholder oss retten til å endre priser, kjøpsbetingelser, retningslinjer for personvern og innholdet og sammensetningen av produkter og tjenester. Endringer varsles gjennom informasjonstekst på faktura og/eller andre hensiktsmessige kanaler, og gjelder fra og med fornyelse av abonnementet.

Tilgangskontroll på Flipp

Innloggingsdetaljer til Flipp er personlig og kan ikke deles med noen utenfor din husstand. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen til Flipp uten forutgående varsel og kompensasjon hvis innloggingsdetaljer deles med andre. Når du velger å si opp ditt Flipp-abonnement mister du tilgangen til innholdet i Flipp på alle flater.

Minstealder for kjøp

Du må være 18 år eller eldre for å kunne kjøpe et abonnement/event/blad hos Egmont. Hvis du er under 18 år, må foresatte gjennomføre kjøpet.

Kontaktinformasjon og returadresse

Adresse og telefonnummer til kundeservice finner du på Kontakt oss. Du kan også administrere ditt kundeforhold til Flipp selv på Min side.

Hvis du ønsker å endre ditt kundeforhold på et printmagasin fra Egmont Publishing, kan du gjøre det på https://minside.bladkiosken.no/